Anderlecht krijgt museum over poolexpedities

(tijd) - De Internationale Poolstichting, opgericht in 2002 door de ontdekkingsreiziger Alain Hubert en de Belgische wetenschappers André Berger en Hugo Decleir, heeft de VZW 'Arctica en Antarctica Museum' boven de doopvont gehouden. De bedoeling van de nieuwe VZW is een Belgisch Museum op te richten over de geschiedenis van de Noord- en de Zuidpool. De VZW kreeg van de gemeente Anderlecht een ruimte ter beschikking van 1.800 vierkante meter in het gebouw van de 'oude veeartsenijschool', op de site van Kuregem. De organisatie wil Belgische collecties in verband met wetenschappelijke expedities naar de poolgebieden verzamelen, bewaren en tentoonstellen. De expositie moet tegen 2009 toegankelijk zijn voor het publiek.