Anderlues: hoger voorschotdividend

(tijd) - De Henegouwse energievennootschap en kooksfabriek Anderlues keerde aan de houders van de 57.750 aandelen een verhoogd voorschotdividend uit van 99 fr.,tegenover 90 fr. over het vorige boekjaar. Over 1989 werd aan de aandeelhouders een totaal dividend uitgekeerd van 291 fr., in totaal 22,4 miljoen fr. op een beschikbare winst van 49 miljoen fr. Er wordt 24,8 miljoen fr. overgedragen.