Andersen Consulting Europa groeit naar omzet van 36 miljard

(tijd) - Het internationale kantoor voor managementadvies Andersen Consulting heeft het afgelopen jaar in Europa een omzet aan erelonen geboekt van 855 miljoen ecu of ruim 36 miljard B.fr. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van 1992 na korrektie voor wisselkoersschommelingen. Wereldwijd realizeerde Andersen Consulting een netto-omzet van 2,88 miljard dollar of 6 procent meer.