Advertentie
Advertentie

Andes-landen vragen EG hun export te bevorderen

De Europese Gemeenschap heeft zich ertoe verbonden mee te werken aan de exportpromotie van een aantal produkten van de landen van het Andes-pakt. Hiertoe zal een speciale kommissie opgericht worden die binnen de twee maanden haar eerste bijeenkomst in de Peruaanse hoofdstad Lima zal houden. Tevens zal de Gemeenschap de Andes-landen en -bedrijven bijstand verlenen om beter gebruik te maken van de algemene tariefpreferenties die ze een aantal ontwikkelingslanden toestaat, maar waarvan de Andes-landen nog te weinig gebruik maken. Met beide akties wil de Gemeenschap bijdragen tot de uitbreiding van de handel van de Andes-landen, vooral via een diversifikatie ervan, zodat niet alleen landbouwprodukten maar ook andere produkten uitgevoerd kunnen worden die in de smaak vallen van de Europese verbruiker.