André Geens: huidige aanpak schuldenlast lost niets op

Een technokratische aanpak van de schuldenlast van de ontwikkelingslanden, zoals momenteel door het IMF en de Wereldbank wordt gevoerd, lost niets op. Dit is één van de konklusies die minister voor ontwikkelingssamenwerking André Geens heeft getrokken uit zijn eerste bezoek aan Afrika. Volgens de minister moet rekening worden gehouden met de politieke realiteiten van deze landen en moet een lange termijnstrategie worden uitgewerkt. Tegelijk moeten hiervoor de nodige financiële middelen worden vrijgemaakt.