Advertentie
Advertentie

André Glucksmann,

Frans filosoof, over de Russische president Vladimir PoetinVladimir Poetin is een bijzonder slimme man. Jeltsin heeft Solzjenitsyn altijd misprezen. Poetin heeft hem bezocht en bewierookt. Poetin is een kameleon. Hij heeft niet voor niets zijn sporen verdiend in de Russische geheime dienst. Als hij Bush gaat opzoeken, gedraagt hij zich als een volmaakte liberaal en christen. Als hij bij Schröder op de koffie gaat, charmeert hij de Duitsers met zijn uitstekende kennis van de Duitse taal. Maar iedereen lijkt te vergeten dat hij die kennis opgedaan heeft als baas van de Stasi, de Oost-Duitse Gestapo. Als hij naar Noord-Korea gaat, transformeert hij in een stalinist, en als hij nucleaire centrales probeert te verkopen aan Iran of Irak, trekt hij weer een ander pak aan. Hij is de perfecte spion gebleven. De StandaardLaurette Onkelinx, federaal minister van Arbeid, over tewerkstelling van allochtonenIk hoop dat in het interprofessionele akkoord een hoofdstuk komt over een voluntaristische politiek, ondersteund door de overheid, om allochtonen in dienst te nemen. Ik zie meer in stimulansen zoals loonlastenverlagingen en in contracten met bedrijven dan in quota. Ik zal ze in geen geval opleggen, maar de bedrijven moeten omgekeerd ook niet bij mij aankloppen om steun voor hun migratiequota. Onze allochtonen worden te weinig in dienst genomen, maar tegelijkertijd zouden de bedrijven de deuren open willen zetten voor nieuwe migratie. Dat houdt geen steek. De MorgenAbou Jahjah, voorzitter van de Arabisch-Europese Liga, over zijn provocatiesProvocaties? Ik laat mij de mond niet snoeren. Ik mag mijn mening geven over wat ik als realiteit ervaar. Ik ga mensen niet vertellen wat ze graag horen. De eerste voorwaarde voor een constructieve dialoog is dat men eerlijk is. Dat sommigen kennelijk racisme als een taboe ervaren, is hun probleem. Ik spreek over alles. Racisme is er. Dat stoort me niet, zolang het zich niet uit in discriminatie. Maar het uit zich wel in discriminatie, het uit zich in uitsluiting. Dan heb ik een probleem. En dat zal ik zeggen ook. (...) Ik zie mezelf niet als held. Ik ben gewoon woordvoerder van een organisatie. Die demonisering is jammer, maar verbaast me niet. Het is een bekend patroon. Eerst ga je een groep die problemen aankaart marginaliseren. Ach, dat stelt niks voor. Als dat niet langer is vol te houden, ga je criminaliseren. Die zoeken alleen maar problemen. Ik hoop dat nu een andere fase volgt. Hé, daar moeten we toch eens mee gaan praten. Zo gaat dat met ontvoogdingsbewegingen. Kijk naar de vrouwenbeweging. Kijk naar de Afro-Americans. Nu worden er straten naar genoemd. de Volkskrant