Angelsaksisch stelsel laat veel kiezers onvertegenwoordigd

Kiezers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en een aantal andere voormalige Britse kolonies raken steeds meer gefrusteerd over het verouderde kiesstelsel, dat ervoor zorgt dat een groot deel van de kiezers onvoldoende vertegenwoordigd wordt. De bevolking van Nieuw-Zeeland zette in september een belangrijke stap door in een referendum te opteren voor een wijziging van het kiesstelsel. Misschien is het tijd om ook elders dergelijke hervormingen te overwegen. Het is niet toevallig dat zoveel Engelssprekende landen hetzelfde kiesstelsel hebben. Het "first past the post' systeem, waarbij degene "die het eerst aankomt' alle stemmen krijgt, was een Britse vinding die werd overgedragen op alle Britse kolonies, van Nieuw-Zeeland, Australië en India tot de Verenigde Staten en Canada. Sterker nog, de voormalige en huidige Britse gebiedsdelen zijn de enige met een dergelijk kiesstelsel. Geen enkele andere demokratie in Europa, Azië of Latijns-Amerika heeft het overgenomen en voormalige Britse gebiedsdelen als Ierland, Malta en Australië hebben er afstand van genomen.