Advertentie
Advertentie

Angelsaksische markten presteerden jongste twee jaar best

(tijd) - Op lange termijn eist de economische logica dat de beurs het niveau van de risicovrije rente betaalt, verhoogd met een risicopremie. Dat is de theorie die, als men de termijn maar lang genoeg neemt, nog klopt ook. Op de kortere termijn, en dat kan best een aantal jaren zijn, wijken de returns daar zoals bekend meer van af dan dat ze de vuistregel zelfs maar benaderen. Bovendien lopen de prestaties van de verschillende beurzen ook over de jaren heen soms scherp uiteen. Returns die duidelijk boven het vereiste rendement lagen kreeg men in de jongste twee jaar o.m. in de VS en Nederland, een matige return werd nog door de Britse beurs geboden, maar ondermaats of ronduit teleurstellend waren de prestaties van de Belgische, Duitse, Japanse en Franse beurzen.In bijhorend lijstje keken we even na hoe de marktindices van een aantal markten, waarop Belgische investeerders actief zijn, zich over de jongste twee jaar gedroegen. Dat we begin november vorig jaar niet veel positieve returns konden vinden, lag voor de hand. In '94 kende men in de industriële wereld immers een veralgemeende krachtige rentestijging en dat heeft de markten geen goed gedaan.