Anglicaanse kerk voor vrouwen in het priesterambt

LONDEN (reuter) - Op de Algemene Synode van de Kerk van Engeland kreeg het voorstel vrouwen toe te laten tot het priesterambt gisteren de vereiste tweederde meerderheid in alle drie de kamers van de Synode, waarin zijn vertegenwoordigd de bisschoppen, de klerus en de gewone kerkgangers. Het voorstel gaat nu naar het Lagerhuis en het Hogerhuis, waarna koningin Elizabeth als hoofd van de Anglicaanse Kerk er haar toestemming aan moet geven. Nadat de synode er een tweede keer over heeft gestemd, wordt het voorstel van kracht. Dat betekent dat de eerste vrouw op zijn vroegst eind november 1993 priester kan worden gewijd.