Anhyp start met effectisering vastgoed voor institutionelen

(tijd) - De Antwerpse bank Anhyp start via haar dochter Banimmo met de effectisering van vastgoed. Daarmee behoort de traditionele kredietverschaffing aan promotoren tot het verleden. Anhyp mikt met de vastgoedeffecten op de institutionele beleggers, die op die manier een betere risicospreiding kunnen bereiken.De problemen met vastgoedkredieten noopten Anhyp tot een grondige wijziging van zijn strategie. De Antwerpse bank stopt met de financiering van vastgoedpromotoren via kortlopende leningen en stapt af van de klassieke risicobenadering. De risico-inschatting gebeurt voortaan op basis van de evolutie op de vastgoedmarkt, rekening houdend met de tijd nodig voor het uitwinnen van zekerheden. Voor alles primeert een lange-termijnbenadering.