Anhyp zet noodstruktuur op voor zijn probleemkredieten

(tijd) - De Antwerpse bank Anhyp werkt aan een noodstruktuur voor haar probleemkredieten. Didrik van Caloen (ex-Citibank) wordt ermee belast een komitee op te richten voor de herstrukturering van kredieten. Dat komitee zal via het opstarten van 'nieuwe formules' de vastgoedproblemen pogen op te lossen. Daarnaast wordt Carl Holsters ondervoorzitter van het direktiekomitee en verantwoordelijke voor de volledige partikuliere bankpoot.Anhyp zit op verschillende niveaus in beweging. Op 16 februari verliet bestuurder-direkteur Jean-Louis Luyckx Anhyp, waarop direktievoorzitter Claude de Villenfagne de taken van Luyckx tijdelijk overnam. Luyckx was onder meer verantwoordelijk voor het vastgoed. Na het vertrek van Luyckx bleven enkel nog De Villenfagne en Carl Holsters over als bestuurder-direkteur. Georges de Wit, een oudgediende van Anhyp, was ingevolge het bankprotokol verhuisd van het direktiekomitee naar een algemene direktiefunktie waar hij belast was met informatika, de commerciële administratie en de kredieten aan de partikulieren.