Advertentie
Advertentie

Animo voor tariefverhogingen blijft gering bij artsen

(tijd) - De algemene raad van het Riziv is maandag begonnen aan het debat over de 'exogene' factoren die een grotere stijging van de gezondheidsuitgaven kunnen verantwoorden dan de 1,5 procent die de wettelijke norm toelaat. In elk geval kan een versoepeling van die norm er slechts vanaf 1998 komen, zo wordt vanuit regeringshoek benadrukt. Voor 1997 zal de buikriem dus moeten aangehaald worden. De regering kan mogelijk troost putten uit het feit dat slechts een kleine minderheid van de huisartsen de oproep van de artsensyndicaten heeft opgevolgd om zijn tarieven met 2 procent te verhogen.Aanvankelijk was het de bedoeling dat de regering al een aantal suggesties zou doen voor de structurele maatregelen die vanaf 1 juli de tijdelijke 'lineaire' ingrepen moeten vervangen waarmee eind december getracht werd de dijkbreuk in de Riziv-uitgaven te stoppen (een tariefblokkering voor onderzoeken), een daling met 3 procent van de technische prestaties van specialisten en ten slotte een remgeldverhoging voor ziekenhuispatiënten.