Advertentie
Advertentie

Ankerprincipedreigt Boutmans130 miljoen te kosten

(tijd) - Het ankerprincipe van de federale minister van Begroting, Johan vande Lanotte (sp.a), dreigt een hap van 130 miljoen euro uit het budget van de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking, Eddy Boutmans (Agalev), te halen. Die laatste is daar vanzelfsprekend niet over te spreken en legt de zaak vandaag voor op een vergadering van het kernkabinet.Eind maart keurde de regering-Verhofstadt tijdens de begrotingscontrole het ankerprincipe van Vande Lanotte goed. Het houdt in grote lijnen in dat de overheidsdepartementen niet meer mogen uitgeven dan het jaar voordien. Tegelijk werd wel beslist het budget voor ontwikkelingssamenwerking met zon 75 miljoen euro op te trekken, met de belofte dat er nog meer zou bijkomen in 2003.Beide politieke beslissingen staan evenwel haaks op mekaar, blijkt nu. Als het ankerprincipe blind wordt gevolgd, verliest Eddy Boutmans voor 2002 de toegestane budgetverhoging van 75 miljoen euro, maar daarbovenop nog eens 67,5 miljoen euro, omdat vorig jaar niet het volledige budget voor internationale samenwerking werd opgesoupeerd.Het verlies van ruim 130 miljoen euro op een budget van zon 730 miljoen euro in 2002 zou meteen ook doorwegen op de begroting van ontwikkelingssamenwerking voor 2003.De dreigende financiële aderlating is dan ook onverteerbaar voor Eddy Boutmans, temeer premier Guy Verhofstadt op de VN-conferentie over de financiering van de ontwikkelingslanden, in het Mexicaanse Monterrey, nog onder internationaal applaus aankondigde dat België de ontwikkelingsinspanningen zou verhogen, richting 0,7 procent van het bruto binnenlands product (BBP).Het zou onvoorstelbaar zijn dat nu onder het mom van een technische ingreep 130 miljoen euro niet zou kunnen worden besteed. Het zou in tegenspraak zijn met de regeringsbeslissing die in Monterrey is aangekondigd door de premier, luidt het op het kabinet van Ontwikkelingssamenwerking. WVDV