Anne Thily in het middelpunt van lekkendossiers

(tijd) - De Luikse procureur-generaal Anne Thily kondigde tijdens haar getuigenis voor de commissie-Dutroux aan dat zij niet langer lekken in haar dossiers zou dulden. Naar verscheidene lekken uit de zaak-Dutroux loopt op vraag van het parket-generaal een onderzoek tegen onbekenden. Anne Thily zelf is inmiddels ook het middelpunt van 'lekkenkritiek'. Zo heeft advocaat-generaal De la Brassine tegen Thily een klacht ingediend wegens schending van het beroepsgeheim en laster, en vraagt minister van Justitie Van Parys zich af hoe de inhoud van een vertrouwelijk rapport van Thily over de ontsnapping van Marc Dutroux het VRT-radionieuws haalde, voor hij het rapport had gezien.De minister van Justitie heeft bij het vaststellen van dit lek zijn injunctierecht gebruikt. In het bestek van dit onderzoek zijn reeds verschillende personen gehoord. Dit dossier is duidelijk niet door Justitie begraven. Uit dit en andere dossiers blijkt dat lekken een plaag zijn die op alle niveaus van het gerecht woeden. Niet alleen bij de parketten, maar ook in de huishouding van het Luikse parket-generaal. Voor advocaat-generaal Marc de la Brassine bestaat geen twijfel over wie in zijn zaak uit de bocht is gegaan. Volgens hem is dat de procureur-generaal zelf. Nadat het Luikse gerecht informatie over Marc de la Brassine had ingewonnen, opende het Brusselse hof van beroep een onderzoek naar de aantijgingen tegen de advocaat-generaal wegens onder meer zedenfeiten. De advocaat-generaal meende in juni over voldoende elementen te beschikken om een strafrechtelijke klacht tegen zijn hiërarchische overste in te dienen. Hij verdenkt haar van de schending van haar beroepsgeheim en van laster.