Anne Van Lancker (SP)

(tijd) - Anne Van Lancker was tot voor kort onbekend bij het grote publiek. Nochtans draait ze al een tijdje mee in het politieke bedrijf. Deze veertigjarige sociologe (uit het Waasland maar wonend in Gent) werkte eerst enkele jaren als assistent aan de KU Leuven, alvorens in 1984 stafmedewerker te worden van het SP-studiecentrum Sevi. Ze volgde er de tewerkstellingsproblematiek. Na enkele jaren werk voor de SP-kamerfraktie, werd ze in 1989 adjunkt-kabinetschef van gemeenschapsminister van tewerkstelling Roger De Wulf. Daarna promoveerde ze tot kabinetschef van Vlaams minister van tewerkstelling en sociale aangelegenheden Leona Detiège. Ze volgde er voornamelijk de sociale aangelegenheden (preventief gezondheidsbeleid en kansarmoede). Als kabinetschef wordt ze opgevolgd door Fons Leroy die de verantwoordelijkheid over tewerkstelling behoudt.