ANPCB goed voor 7.600 nieuwe jobs in 1995

(tijd) - Het tewerkstellingsakkoord dat de sociale partners van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB) in mei '95 hebben afgesloten, leidde vorig jaar tot 3.600 netto-aanwervingen. Via tewerkstellingspremies van het Sociaal Fonds voor risicogroepen geraakten in '95 nog eens 4.000 werkzoekenden aan een job. Dat maakte ANPCB-voorzitter Jan van Holm vrijdag op een persconferentie bekend.Van Holm sprak van een 'succesvol' tewerkstellingsbeleid van het ANPCB, waar meer dan 50.000 bedrijven en ruim 300.000 bedienden deel van uitmaken. Het beleid steunt op drie pijlers: arbeidsherverdelende maatregelen, het toekennen van tewerkstellingspremies uit het sociaal fonds en de vorming van zowel werkzoekenden als werknemers. Bij zowel de tewerkstellingspremies als de vorming richt het ANPCB de aandacht speciaal op de zogenaamde risicogroepen. De sociale partners van het ANPCB werkten een interprofessioneel akkoord 1995-1996 uit voor de werkgelegenheid. Daarbij werd geopteerd voor een systeem, waarbij de werkgever kon kiezen voor een arbeidsherverdelingsformule die het meest aangepast was aan zijn bedrijf. Bedrijven konden kiezen tussen deeltijdse arbeid (22 procent), loopbaanonderbreking (11,2 procent), halftijdse loopbaanonderbreking van oudere werknemers (45,7 procent) of beroepsopleidingen (21,1 procent).