Antall pleit op NAVO voor nauwere relaties

EVERE (belga) - De Hongaarse eerste minister Jozsef Antall heeft gisteren in een toespraak tot de Noordatlantische raad op het NAVO-hoofdkwartier gezegd dat Hongarije voor alles de kreatie nastreeft van een "koöperatieve veiligheidsstruktuur in Europa'. "De overgangsperiode totdat zo'n systeem tot stand komt zal vol moeilijkheden zitten', aldus de Hongaarse premier.