Antarctica: beschermen of ontginnen?

Donderdag werd in het Nieuwzeelandse Wellington een verdrag ondertekend dat het juridisch kader vastlegt voor de eventuele toekomstige ontginning van de bodemrijkdommen van het Zuidpoolgebied. Dit jaar moet de Belgische regering beslissen over de voortzetting van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma in Antarctica. Nog dit jaar neemt België het voorzitterschap waar van de kommissie van Canberra, belast met het beheer van de levende rijkdommen van de zuidpoolwateren. Om al deze redenen werd in het ASLK-auditorium te Brussel het colloquium "Antarctica; beschermen of ontginnen" georganizeerd.