Antiarmoedeplan VN kent weinig succes

NEW YORK (ips) - In vier jaar tijd steeg het aantal absoluut armen in de wereld met 300 miljoen tot 1,3 miljard. Vervelend, vooral omdat de internationale gemeenschap in 1995 tijdens de Sociale Top van Kopenhagen een actieplan goedkeurde dat tegen 2000 al zichtbare resultaten had moeten opleveren op het vlak van de armoedebestrijding.