Advertentie
Advertentie

Antibiotika in veevoeding is gevaarlijker dan toedienen van hormonen

LEUVEN (tijd) - Preventief antibiotika toedienen aan veevoeder voor de vetmesterij is wellicht niet verstandig, hoewel het courant en wettelijk gebeurt. Toediening van natuurlijke hormonen heeft daarentegen geen invloed op de volksgezondheid. Bepaalde hormonale preparaten kunnen wel residu's nalaten en de volksgezondheid negatief beïnvloeden. De huidige wettelijke toestand, waarin alles is verboden, is wellicht de grootste oorzaak dat de vetmesterij in de greep van de hormonenmaffia verzeild is geraakt. Dit stelt prof. Eric Decuypere, hoofd van de afdeling endocrinologie van de KU Leuven, de afdeling die zich specifiek met hormonen in de veeteelt bezig houdt. Eind deze maand organizeert prof. Decuypere andermaal een cursus over hormonen in de veeteelt. Niet elk gebruik is verboden, zo stelt hij en de wetenschap moet zich op de hoogte houden over alle evoluties.