Antidiscriminatiewetzet polispolitiek verzekeraars onder druk

(tijd) - De antidiscriminatiewet, die ingaat begin 2003, maakt dat verzekeraars chronisch zieken, mensen met een handicap of jongeren niet meer kunnen uitsluiten. De nieuwe wet verbiedt discriminatie op gezondheidsgronden of op basis van een fysieke eigenschap. De verzekeraars sluiten in de meeste polissen langdurig zieken uit. Niettemin zien ze geen graten in de nieuwe wet.