Antieke schreeuw

De grote oedipusschreeuw. Ja, die van 2000 jaar theater, een citaat uit Het huis van Labdakos van Hugo Claus, is de titel van het eerste najaarsnummer van DWB 2002. Daarin herrijzen de antieken op velerlei wijzen onder het kritische oog van samenstellers Johan Reyniers en Marianne van Kerkhoven, in het kader van Het Theaterfestival 2002.Dat het er bij de recyclage van oude vertelstof niet enkel om gaat die gekende verhalen in een nieuw kleedje te steken, bewijzen diverse reflecties van onder meer Geert Sels, die met Veracht of verwacht? de toon zet voor het nummer. Hij vraagt zich af waarom we nu Medea en Antigone opvoeren. Keert de antieke tragedie als verklaringsmodel terug in tijden van verwarring?Jan Ritsema tracht Oedipus van het noodlot te bevrijden en wil daarmee wat hij noemt de cultuurcorrecte kunst van de laatste twee eeuwen onthoofden. Volgens Ritsema is Oedipus geen slachtoffer van het noodlot, maar test hij de voorspelling uit om erachter te komen wie zijn vader en moeder zijn. Oedipus is voor hem niet het drama van het blinde noodlot, maar van de luciditeit, de helderheid, het onderzoek.Luk van den Dries onderzoekt enkele mythen door de ogen van Heiner Müller - of hoe meer staat leidt tot een nog bloediger lot van het individu. Voorts beschouwingen van Klaas Tindemans over Aristoteles en het theater, Bart Philipsen over Hölderlin, Erwin Jans over Ismail Kadaré en Freddy Decreus over moderne interpretaties van Tiresias. Peter Verhelst gaat de confrontatie met al die reflecties aan door een eigentijdse bewerking van Philoktetes (Fortify my arm), en laat fragmenten voorpubliceren uit een stuk dat in samenwerking met Eric Joris zal worden opgevoerd in oktober tijdens Brugge 2002. Ook Stefan Hertmans blijft gefascineerd door de antieken in een fragment uit De Dood van Empedokles, een bewerking in opdracht van het Kaaitheater.DW en B, nr.4, augustus 2002. Inlichtingen: info@dwb.be of www.dwb.be. Een los nummer kost 7,5 euro.Een literair tijdschrift in beeldVijfentwintig jaar geleden ontstond Deus ex Machina in de Antwerpse gemeente Schoten als een bezield creatief artistiek tijdschrift. Harrie Hendrickx, de Schotense schepen van Cultuur, heeft het allemaal van in het begin meegemaakt en nam het initiatief voor een overzichtstentoonstelling. Meer dan dertig kunstenaars werkten aan het project Deus ex Machina 25 mee en bieden op die manier een overzicht van wat in de loop der jaren aan plastische bijdragen in het tijdschrift werd gepubliceerd. Meteen is deze tentoonstelling ook een overzicht van de evolutie in de kunstopvatting van de verschillende redacties die in de loop der jaren Deus ex Machina uitgaven.In de beginperiode van Deus ex Machina werd kunst omschreven als de uitdrukking van een gevoel, een visie, een gedachte. Kunst mocht nooit los gezien worden van de mens en van de maker. Kunst moest de weergave zijn van de ervaringen en het innerlijke leven van de kunstenaar. Het zijn vooral sterke persoonlijkheden die terug te vinden zijn op de tentoonstelling Deus ex Machina 25. Met uiteenlopende visies en werken in verschillende disciplines. De meeste kunstenaars ontwikkelden een geheel eigen kunstopvatting en sommigen zijn in de loop der jaren tot de top van de Vlaamse kunstwereld gaan behoren.De tentoonstelling biedt ook een overzicht van kunstuitingen die in de loop der jaren in Deus ex Machina aan bod kwamen: basreliëf, beeldhouwwerk, collages, fotografie, glasobjecten, grafiek, keramiek, papierkunst, schilderijen en tekeningen. Deus ex Machina is ondertussen aan zijn nummer 102 toe. Behalve op de gebruikelijke literatuur van eigen bodem is de focus van het recentste nummer gericht op Argentinië. Ilse Logie en Laura Calabrese gaan na hoe in het verpauperend Argentinië de literatuur blaakt van vitaliteit. Verhalen, romanfragmenten en gedichten maken duidelijk dat er in Argentinië leven is na Borges. Inlichtingen over het tijdschrift bij Hilde Keteleer, tel.: 03/449.41.16, hilde.keteleer@pandora.beDeus ex Machina - 25 jaar beeldende kunst, is toegankelijk tijdens de weekends tot en met zondag 29 september van 10 tot 18 u in het cultuurcentrum van Schoten. Inlichtingen: Cultuurcentrum Schoten, tel.: 03/658.55.12.