Antimisbruikregel bedreigt BTW-optimalisaties

(tijd) - Bedrijven die wettelijk toegelaten juridische constructies opzetten om de aftrek van BTW te optimaliseren, moeten zeer voorzichtig te werk gaan. De BTW-administratie gebruikt sinds kort de antimisbruikbepaling als nieuw wapen. Critici betwijfelen of deze bepaling grondwettelijk is. Veel BTW-optimalisaties zouden overbodig zijn, mocht de onroerendgoedverhuur onderworpen worden aan de BTW.