'Antwerpen 93' ontving 435 miljoen aan sponsoring

(tijd) - Uit het jaarverslag 1993 van de Stichting voor Kunstpromotie, die de sponsorwerving voor 'Antwerpen 93' voor haar rekening nam, blijkt dat het Antwerpse kultuurinitiatief het indrukwekkende bedrag van 435 miljoen frank aan sponsormiddelen losweekte, waarvan 237 miljoen in speciën en 198 miljoen in natura. In een enquête toonden de deelnemende bedrijven zich in grote mate tevreden over de aanpak, de wederzijdse kommunikatie en de return.De Stichting voor Kunstpromotie treedt op als 'intermediair' tussen het Belgische bedrijfsleven en de kunstsektor. In een tijd dat, aldus het jaarverslag 1993, 'er geen eind schijnt te komen aan de smeekbeden die bedrijfsleiders elke dag moeten verwerken op het vlak van sponsoring, mecenaat, het goede doel... en alle aanvragen meestal vertikaal geklasseerd worden, gezien het ekonomisch pessimisme in Europa en de fiskale onzekerheid' doet de Stichting dat met stijgend sukses.