Antwerpen 94 kampt met scheurlijsten

(tijd/belga) - De poging tot politieke herverkaveling in Antwerpen levert meer in plaats van minder partijen. Zowel misnoegde kristen-demokraten als Vlaams-nationalisten komen in oktober met een scheurlijst op.