Antwerpen actualiseert Rubens

ANTWERPEN (tijd) - Peter Paul Rubens is de komende maanden alomtegenwoordig in Antwerpen. Op 6 maart start 'Herontdek Rubens 2004' met de opening van drie grote Rubens-tentoonstellingen. Maar ook daarbuiten komt Antwerpen volledig in het teken van Rubens te staan, onder meer via Rubens-wandelingen en projecten in de monumentale kerken. Die moeten een actueel licht werpen op de 17de-eeuwse schilder.