Antwerpen commercializeert vastgoed

(tijd) - In het kader van de rendabilizering van stadseigendommen wordt het beschermd monument Grote Markt 5 in Antwerpen gecommercializeerd. Momenteel zijn er nog de burelen gevestigd van de stedelijke sportdienst, die het pand ontruimt tegen 1 maart 1993. Het stadseigendom zal nadien in handelshuur worden gegeven. De potentiële huurwaarde bedraagt minimum 125.000 fr. per maand, jaarlijks indexeerbaar en betaalbaar per kwartaal. De onroerende voorheffing is volledig ten laste van de huurder die een bankwaarborg van zes maanden huur dient te stellen.