ANTWERPEN - De Kamer van Koophandel en Nijverheid Mechelen publiceerde

in december 2000 de resultaten van een studie over het socio-economisch profiel van het arrondissement Mechelen. De studie beschrijft een reeks plaatselijke omgevingsfactoren zoals de kennisinfrastructuur, het politieke landschap en de aanwezigheid van bedrijventerreinen. Ook de toestand en evolutie van de socio-economische structuur komen aan bod.Het Socio-economische profiel van het arrondissement Mechelen- Een actieve en veelzijdige regio is verkrijgbaar bij de Kamer tegen 2.000 frank.WEST-VLAANDEREN - Uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) blijkt dat er in West-Vlaanderen relatief minder (1,3 procent) vreemdelingen-zelfstandigen voorkomen dan in andere provincies. Dat staat te lezen in Ondernemers, het blad van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Kortrijk-Oostende-Roeselare-Tielt.De provincies Henegouwen en Antwerpen hebben de grootste aandelen zelfstandigen van vreemde origine. In West-Vlaanderen komen de hoogste percentages voor in de arrondissementen Brugge (502), Kortrijk (378), Oostende (205) en Veurne (127). Het totaal aantal vreemdelingen-helpers en -zelfstandigen in de provincie ligt op 1452.WEST-VLAANDEREN - De zelfstandigenorganisatie LVZ reikte woensdag voor de zestiende keer de prijs Zelfstandige Ondernemer van het Jaar uit. De prijs gaat naar een bedrijf dat zich het afgelopen jaar onderscheiden heeft op het vlak van inventiviteit, succes, ethisch, sociaal en milieubewust ondernemen, uniek imago, klantgerichtheid en efficiëntie. Meer dan 370 bedrijven stelden zich kandidaat.De titel van Zelfstandige Ondernemer van het Jaar ging naar het Kortrijkse software-electronicabedrijf Energy ICT. De jury loofde het in 1992 opgerichte bedrijf onder meer omwille van de aanwezige overlegstructuur, de stevige financiële structuur en het groeipotentieel.LIMBURG - De Limburgse industrie groeide het voorbije jaar met ruim 1.500 jobs. Dat meldt de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg. De GOM baseert zich daarvoor op een in vorig jaar september gevoerde tewerkstellingsenquête bij 573 bedrijven die in totaal 61.330 personen tewerkstellen, goed voor 91,2 procent van de RSZ-werkgelegenheid in dezelfde sectoren op 30 juni 1998. De afgelopen vijf jaar groeide de Limburgse industrie met ruim 2.000 arbeidsplaatsen.Tussen september 1999 en september 2000 gingen 578 jobs verloren tengevolge van bedrijfssluitingen of fusies. Anderzijds kwamen er ongeveer 470 nieuwe jobs bij in twee nieuwe opgestarte bedrijven, toeleveranciers van Ford Genk.De grootste aangroei van jobs situeerde de GOM in de transportmiddelensector. Daar kwamen 1.263 eenheden of 8,7 procent nieuwe banen bij.De werkgelegenheidsgroei situeerde zich voornamelijk in Midden-Limburg, waar 1.441 mannen en vrouwen aan de slag konden. Over heel de provincie bekeken, zijn het vooral de grote bedrijven die bijdragen aan de jobcreatie.