ANTWERPEN - De Mechelse Kamer van Koophandel & Nijverheid start in 200

2 met de vierde editie van Plato, het ondersteuningsprogramma voor KMOs met groeipotentieel. Het principe is dat grote ondernemingen gedurende twee jaar een groep KMOs coachen en op die manier bijdragen tot de professionalisering van de KMO-bedrijfsvoering. Sinds 1994, de start van het eerste project in Mechelen, zijn al 370 KMOs en 40 grote bedrijven tot dit netwerk toegetreden.ANTWERPEN - De provincie Antwerpen tekent de krijtlijnen voor een vernieuwd KMO-beleid. Continueren, innoveren, sensibiliseren en stimuleren: dat zijn de vier peilers van het nieuwe beleid, dat bestendig afgevaardigde Frank Geudens tijdens het tweede Economisch Forum in de Scheldestad voorstelde. Daarvoor werd 560.000 euro uitgetrokken. Het hoofddoel van de provincie is de slaagkansen van de startende en al gevestigde zelfstandige ondernemers te verhogen door op actuele noden in te spelen.LIMBURG - Op initiatief van gedeputeerde Marc Vandeput wordt een Limburgs Economisch Ontwikkelingsplan opgemaakt. Het Liesop moet een nieuwe start betekenen voor Limburg, met één concrete doelstelling: wat wil Limburg bereiken in 2010? Het plan is de opvolger van het Integraal Ontwikkelingsplan Limburg 2010 en is in verschillende fasen opgevat. Eerst wordt de sociaal-economische situatie in Limburg geanalyseerd, waarna een SWOT-analyse wordt opgemaakt. In de volgende fase, juni en juli 2002, worden doelstellingen geformuleerd, waarna uiteindelijk de strategische opties worden bepaald. Het is de bedoeling tegen september 2002 met concrete acties en initiatieven te starten. Het plan zal doelstellingen en acties formuleren om Limburg te laten uitgroeien tot een performante regio.WEST-VLAANDEREN - De Kamer Kortrijk-Oostende-Roeselare-Tielt en Telenet houden op 18 april een telecomdag. Telenet ontvouwt hierop de plannen voor de West-Vlaamse bedrijven. Nadien informeren specialisten over de nieuwste telecomproducten. Er zijn ook workshops over telefoneren via het internet, meer uit uw website halen, het fiscaal-juridisch kader van telewerken, praktische internetbeveiliging. Deze telecomdag vindt plaats op donderdag 18 april van 16u.30 tot 20 uur in het Fabriekspand in Roeselare. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Inlichtingen: Peter Herpels, 051/26.17.80, ph@cciroeselare.be