ANTWERPEN - De Vlaamse Luchtvaartmaatschappij VLM Airlines overweegt o

m de verbinding tussen Antwerpen en Schiphol over te nemen met een adequaat vluchtenschema. Daarnaast is de maatschappij in een verregaande fase van onderhandeling met verschillende partijen om vluchten naar zes nieuwe bestemmingen te openen.Een studie toont aan dat het project Antwerpen-Schiphol economisch haalbaar moet zijn, zegt woordvoerder Peter Bary van VLM. De eerste voorbereidingen zijn al getroffen om de route spoedig te opereren. Op dit moment zijn de slots al aangevraagd.Daarnaast wil VLM zijn sterke positie op London City Airport verzilveren om transitverkeer mogelijk te maken tussen Antwerpen, Brussel, Rotterdam, Luxemburg en Düsseldorf. Deze samenwerking met de luchtvaartmaatschappij British European omvat ook extra vluchten op de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey. VLM Airlines hoopt de samenwerking nog voor de start van het zomerseizoen in april af te ronden.LIMBURG - De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) gaat in ruil voor de associatie die de Katholieke Hogeschool Limburg met de KUL aangaat een spin-offbedrijf rond fruitontwikkeling- en verkoop in Sint-Truiden opzetten.De KU Leuven slaat daarmee volgens Oosterlinck mea culpa op het vlak van kenniseconomie. Meer bepaald op het vlak van de overdracht van kennis naar de lokale bedrijven in Limburg. De Leuvense universiteit participeert al in een dergelijk onderzoekscentrum in Rillaar op de grens van Brabant met Limburg. Het spin-offbedrijf in Sint-Truiden zal zich voornamelijk toeleggen op het onderzoek naar de ontwikkeling van fruitsoorten en de verkoop ervan. LIMBURG - In een ambitieus masterplan Hasselt in beweging wil de stad in tien jaar tijd 140 infrastructuurwerken uitvoeren. Tot de meest in het oog springende projecten behoren de verdere uitbouw van de research-campus aan de gebouwen van Philips en een volledige herinrichting en renovatie van de Kanaalkom en de stationsbuurt.Ondanks een tweede herstructureringsfase bij Philips, waarbij hoofdzakelijk 250 bedienden en kaderleden moeten afvloeien, is de stad niet van plan om haar tussenkomst in de uitbouw van de research-campus stop te zetten. Eerder liet ook al de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) weten om de uitbouw van de research-campus te zullen blijven steunen. Ook de Limburgse Reconversiemaatschappij, de derde partner, is die mening toegedaan.LIMBURG - Tijdens de vierde editie van de Bedrijvendag voor leraars hebben woensdagnamiddag 1.200 leraars uit het Limburgs secundair onderwijs een bezoek gebracht aan één van de 31 deelnemende Limburgse bedrijven. Daarnaast ondersteunden alle 152 secundaire scholen in Limburg het project dat tot doel heeft om de banden tussen leraars en de bedrijfswereld aan te halen, informatie uit te wisselen en inzichten uit het bedrijfsleven aan de leraars aan te reiken.Volgens Johan Schildermans van VKW-Limburg is de enorme belangstelling vanuit het Limburgs middelbaar onderwijs een duidelijk signaal dat scholen beseffen hoe belangrijk de voeling met het bedrijfsleven in feite is. Scholen beseffen meer dan ooit dat zij voeling moeten hebben en in contact moeten komen met de ondernemerswereld. Naast de talloze inschrijvingen vanuit het technisch onderwijs is het opvallend dat zeer veel van de ingeschreven scholen dit jaar uit het algemeen secundair onderwijs kwamen.Dat is positief, want hier ontbreekt het nog wel eens aan een zicht op het reilen en zeilen van een onderneming, terwijl hun leerlingen later veelal in bedrijven terechtkomen.