Antwerpen doet voor 500 miljoen euro investeringen

(belga) - Het Antwerpse College van Burgemeester en Schepenen is het woensdag eens geraakt over een investeringsplan voor de duur van de lopende legislatuur. Die sluit op een totaal van 500 miljoen euro, gespreid over vier jaar en deels betaald door de stad, deels door de Vlaamse overheid.Veel van de projecten die al lang in de steigers staan, worden de komende jaren uitgevoerd of afgewerkt: de Leien, het nieuwe gerechtshof, het spoorwegemplacement en de Zuidrand.Ook het Museum aan de Stroom (MAS) wordt gerealiseerd. Het museum moet af zijn in 2006, zegt het college dat daarmee de druk op de Vlaamse minister van Cultuur, Paul van Grembergen, verhoogt. Die liet eerder deze week weten dat hij geen prioriteit meer gaf aan het project. Tegelijk wil het stadsbestuur investeren in het eigen patrimonium, vooral buiten het historische stadscentrum. Er volgt een inhaaloperatie voor het onderhoud van straten en pleinen, het zogenaamde stoepenplan. Ook de schoolgebouwen worden aangepakt. Er komen nieuwe jeugdcentra en er worden meer middelen uitgetrokken voor sport- en speelpleinen en voor de ondersteuning van de sportclubs. Antwerpen krijgt op termijn een openluchtwielerpiste en een topsporthal.Het college legde gisteren ook een sluitende begroting voor 2003 voor. Er zijn geen belastingverhogingen gepland, wel belangrijke besparingen. De schepen voor Personeelzaken, Marc van Peel, is van plan 5,6 miljoen euro te besparen. Hij doet dit niet door te beknibbelen op de lonen. Er een nieuw evaluatiesysteem. Wie twee keer een slecht rapport krijgt, wordt aan de deur gezet. Bovendien komt er een commissie die moet oordelen of iemand die met pensioen gaat of ontslagen wordt al dan niet wordt vervangen.