Antwerpen dreigt met sluiting BRC

Het Antwerps schepencollege heeft een ultimatum gesteld aan de Belgian Refining Corporation (BRC) om dringend milieumaatregelen te treffen op het fabrieksterrein, zoniet wordt deze raffinaderij gesloten. Die voorstellen tot verbetering moeten al binnen enkele weken bij het schepencollege ingediend worden. De klachten over verregaande reukhinder in de onmiddellijke en soms verre omgeving dateren al van 1986. Ondanks herhaaldelijk aandringen is er nog geen enkele verbetering ingetreden. Het incident van 2 maart jongstleden, toen de stankgolf zich enkele tientallen kilometers ver verspreidde, heeft de deur voor het stadsbestuur helemaal dichtgedaan. Verantwoordelijk schepen Mangelschots heeft geoordeeld dat er aan het stadsgeduld een einde is gekomen en dwingt BRC nu tot ingrijpende milieumaatregelen.