Antwerpen en Limburg sterkste groeiers in Vlaanderen

(tijd) - Antwerpen en Limburg zijn economisch de sterkste groeiregio's in Vlaanderen, terwijl Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen terrein verliezen. Dat blijkt uit cijfers over de bedrijfsomzet, toegevoegde waarde en investeringen in Vlaanderen over de periode 1993-1995. De gegevens over de Vlaamse bedrijfseconomische slagkracht zijn op een rijtje gezet in de Stativaria van de administratie Planning en Statistiek van de Vlaamse Gemeenschap.De cijfers over bedrijfsomzet, toegevoegde waarde en investeringen zijn verzameld op basis van de jaarrekeningen ingediend bij de nationale bank en zijn opgedeeld voor het Vlaams Gewest, de Vlaamse provincies, arrondissementen, stadsgewesten en de Vlaamse gemeenten (van meer dan 25.000 inwoners). In België is het Vlaams Gewest goed voor zo'n 64 procent van de omzet en 60 procent van de toegevoegde waarde en investeringen. De omzet en toegevoegde waarde stegen over de periode 1993-1995 in Vlaanderen met 10 procent, het investeringsvolume nam met 8 procent toe. 'De eerder geringe aangroei van het investeringsvolume kan in Vlaanderen nefaste gevolgen hebben voor de bedrijfseconomische ontwikkelingen', luidt het.