Antwerpen en vooral Brussel blijven motor van ekonomische ontwikkeling in België

(tijd) - Het Antwerpse en vooral Brusselse stadsgewest blijven de belangrijkste motoren van de ekonomische ontwikkeling in België. De Waalse stadsgewesten, Luik en Charleroi op kop, verliezen steeds meer aan bedrijfsekonomisch gewicht. Maar ook in Vlaanderen zijn er stadsgewesten die terrein verliezen, inzonderheid de regio Hasselt-Genk in Limburg. Een en ander blijkt uit de analyse van professor Georges Allaert (Universiteit Gent) van de ekonomische dynamiek van de stadsgewesten in België.De ekonoom Allaert, verbonden aan het seminarie voor survey en ruimtelijke planning van de Gentse universiteit, analyzeert jaarlijks de ekonomische dynamiek van 19 Belgische stadsgewesten. Die dynamiek (decisiekracht in de terminologie van Allaert) berekent hij voor elk stadsgewest op basis van de omzet, toegevoegde waarde en investeringsvolume van de bedrijven gelokalizeerd in de betrokken regio. Daartoe maakt Allaert gebruik van de balansen beschikbaar bij de balanscentrale van de Nationale Bank (NBB). Zijn jongste analyse heeft betrekking op de balansen van 1992.