Advertentie
Advertentie

Antwerpen herbekijkt concessies

(tijd) - Het Antwerpse havenbestuur werkt aan een nieuw concessiebeleid. Het bestuur geeft havengronden voor 40 of 50 jaar in concessie aan bedrijven die er investeren. Dat levert jaarlijks 60 miljoen euro op. Veel concessies vervallen nu en diverse havenbedrijven vrezen dat de concessieregeling vanaf 1 januari drastisch verandert. Volgens Eddy Bruyninckx, de directeur-generaal van het havenbestuur, zijn die geruchten uit de lucht gegrepen. 'We streven naar een beter gebruik van havengronden. We willen geen Big Brother zijn, maar een goede huisvader. Als haventerreinen lange tijd onderbenut zijn, willen we met de bedrijven kijken hoe we dat kunnen oplossen. Gebruiken ze hun ruimte goed, dan kan de verlenging van de concessie geen probleem vormen. We willen niet dat bedrijven concessieverleningen misbruiken om nieuwe klanten aan te trekken. We onderzoeken ook op welke manier we onderbenutte terreinen van chemiebedrijven zoals Monsanto, Bayer, BASF, die eigenaar zijn van hun gronden, beschikbaar kunnen stellen. Er is vraag naar 140 hectare haventerreinen. De beschikbare reserve op de chemiegronden is groter. Misschien moeten we in ons beleid ook een onderscheid maken tussen logistieke en watergebonden activiteiten.' MDR