Advertentie
Advertentie

Antwerpen koppelt sanering van de Hooge Maey aan afvalverwerking

(tijd) - De stad Antwerpen wil nog voor eind mei dit jaar de regeling rond hebben voor de sanering van zijn stortterrein de Hooge Maey en wil tegelijk de keten rond huishoudelijk afval op een meer professionele leest schoeien. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor ogen rest de stad weinig tijd. Toch heeft direkteur Eric Decuyper van de dienst voor stadsreiniging goede hoop het hele projekt, dat hij op 4,5 miljard fr. raamt, nog tijdig te kunnen afronden. "Voor de stad Antwerpen is de formule van een gemengde interkommunale de ideale oplossing, zowel technisch, administratief en zeker ook financieel', aldus Decuyper. Alle alternatieven van eigen regie tot het volledig privatizeren werden overwogen. Uiteindelijk viel de keuze op een gemengde interkommunale met ruime inbreng van privé-deskundigen. Het is precies dezelfde formule, waarmee ook de stad Gent uitpakt om zijn afvalprobleem op te lossen.