Antwerpen krijgt twee sociale incubatiecentra

Twee sociale bedrijvencentra in Antwerpen zijn erkend als regionale incubatiecentra. Het gaat om de Kempische Brug en De Wolkammerij. Beide centra, die het meerwaardeneconomiebeleid van de Vlaamse overheid gestalte geven, zijn bedoeld om arbeidsplaatsen te creëren voor zogenoemde kansengroepen. Zij doen dat door startende ondernemingen te begeleiden tot autonoom en marktconform werkende bedrijven. Dankzij Vlaamse loonsubsidies kunnen de werknemers een attitudevorming krijgen en wordt het aanvankelijke rendementsverlies gecompenseerd.Kris Barrezeele