"Antwerpen moet een van Europa's "pakhuizen'

"Het is ons ambitie onze leidende positie te vervolledigen in 's werelds marketing- en distributiefunktie. Ons streven is steeds meer a.h.w. een van Europa's grote pakhuizen te worden: een van de belangrijkste centra voor fysische distributie. Onze toekomst ligt dus wel degelijk in een geïntegreerde Europese markt'.