Antwerpen pakt herwaardering negentiende-eeuwse gordel aan

ANTWERPEN (tijd) - In het kader van de opwaardering van de 19de-eeuwse gordel rond Antwerpen, vonden vanuit verschillende invalshoeken initiatieven plaats. Die versnippering leidde niet steeds tot de beste resultaten. Totaalprojekten waarbij het openbaar domein én de bebouwing werden aangepakt, kwamen zelden tot stand. Om tot een betere koördinatie te komen werd in het najaar '92 Stadsontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (Soma) opgericht.Soma koncentreert zich op een drietal buurten binnen de 19de-eeuwse gordel waar ze initiatieven op het vlak van openbare ruimte, huisvesting en en ook scholing tracht te koördineren. Alfons Dierckx, hoofdplanoloog bij het departement voor ruimtelijke ordening en veiligheid van de Stad Antwerpen, meent immers dat het investeren in mensen zeker even belangrijk is als het investeren in stenen.