Advertentie
Advertentie

ANTWERPEN - Uit de resultaten van de conjunctuurenquête van de Nationa

le Bank van oktober blijkt dat het ondernemersvertrouwen in de verwerkende nijverheid in de arrondissementen Antwerpen en Sint-Niklaas verder daalde de voorbije twee maanden. De conjunctuurbarometer die een beeld geeft van de verwachte economische ontwikkeling - staat nu op een peil dat even hoog is als maart van dit jaar. De neerwaartse trend in deze regio is deze maand evenwel zwakker dan in september. Opmerkelijk echter is dat de neerwaartse trend niet wordt gevolgd op Vlaams en nationaal niveau. LIMBURG - De Limburgse KMOs hebben geen hooggespannen verwachtingen over de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Voorlopig hebben slechts 34 Limburgse KMOs offertes van de erkende elektriciteitsleveranciers aangevraagd. Dat blijkt uit een onderzoek dat Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, bij de Limburgse KMOs uitvoerde. Volgens Unizo zal de hoofddoelstelling van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, de mogelijkheid goedkoper stroom aan te kopen, niet gehaald worden. Uit de studie blijkt ook dat er heel wat schort met de offerteprocedures van de erkende stroomleveranciers. Uit een analyse van de offertes die Unizo uitvoerde, blijkt ook dat prijsvergelijkingen tussen leveranciers onderling erg moeilijk zijn en dat de prijsverschillen erg klein zijn. De meerderheid van de ondervraagde Limburgse KMOs stemt op 1 januari 2003 dn ook automatisch af op de preferentiële leverancier van de Limburgse energie-intercommunale Interelectra, voor de zekerheid.LIMBURG - Momenteel is er geen reden om aan te nemen dat de economische activiteit in Limburg nog verder zou afglijden. Deze vaststelling mag echter niet tot euforie leiden. De stabilisatie die kan worden verwacht voor het laatste kwartaal van 2002 is geenszins van die aard om de verwachtingen die vorig jaar de wereld werden ingestuurd (groeicijfers tot 3%) nog in extremis in te lossen. Dit zou, op grond van de data waarover we nu beschikken, de economische activiteit tegen het einde van het eerste kwartaal van 2003 terug op het niveau van juni 2001 brengen. Dat schrijft de Limburgse Kamer voor Handel en Nijverheid (KHNL) in haar conjunctuurnota van eind oktober 2002. Vanaf oktober - november mag opnieuw een opwaartse beweging verwacht worden. De intensiteit van deze nieuwe expansie blijft hoe dan ook minder sterk dan de mini-expansie van april - mei van dit jaar.