Antwerpenaars maken 'stappenplan' voor haven Matadi

(tijd) - Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wil begin juli in Congo een nieuwe studie voorstellen die aanbevelingen bevat voor de herontwikkeling van de zeehaven van Matadi. De studie schetst ook een 'stappenplan'. 'Het Antwerpse Havenbedrijf is bereid nauwer samen te werken met Matadi, maar dan vragen we wel heldere afspraken over het stappenplan', zegt Bjorn Verhoeven, de kabinetschef van de Antwerpse schepen van de Haven Leo Delwaide (VLD).