Antwerps OCMW en Onze Woning bouwen samen

Het OCMW van Antwerpen en de sociale woningbouwmaatschappij Onze Woning hebben samen een terrein aangekocht in Antwerpen, gelegen tussen de Hollandstraat, de Spoorstraat en de Dambruggestraat. In totaal heeft dit terrein een oppervlakte van 11.464 m2, waarvan het OCMW ruim 6.500 m2 verwerft en Onze Woning iets meer dan 4.900 m2.