Advertentie
Advertentie

Antwerps parket gaat kroteigenaars hard aanpakken

Sedert de tweede helft van december heeft de cel Leefmilieu bij het Antwerpse parket in samenwerking met de milieupolitie en de wijkteams van de Antwerpse stadspolitie 86 panden over het hele grondgebied, maar vooral in de prostitutiebuurt, gecontroleerd om de verkrotting in de Scheldestad tegen te gaan. Tegen eigenaars die huisjesmelkers of speculanten blijken te zijn, zal streng worden opgetreden. In twintig gevallen bleek meteen uit de gebroken ramen of loshangende dakgoten dat het gebouw vol structurele gebreken zat als gevolg van verwaarlozing. Verder onderzoek moet uitwijzen of achter de gevels nog andere sporen van verwaarlozing voorkomen. Daarna worden de eigenaars met deze vaststellingen geconfronteerd en eventueel correctioneel gedagvaard. Voor zijn actie baseert het parket zich enerzijds op het decreet van 1995 op de leegstand en de verkrotting. Toen werd al begonnen met het in kaart brengen van eigenaars van meerdere eigendommen die hun panden zuiver als speculatie of uit winstbejag (als huisjesmelker) gebruiken. Anderzijds is er de stedenbouwwet van 1999 die het parket machtigt eigenaars te vervolgen die hun panden niet onderhouden. Daarop staan celstraffen tussen acht dagen en vijf jaar, en/of geldboetes tussen 500 frank en 8 miljoen frank. Bovendien kan de stad een herstelvordering inroepen. Dat houdt in dat sloop- of renovatiekosten worden verhaald op de eigenaar, en dat de oneigenlijke winsten in beslag worden genomen.Kempen & Co gelooft in vastgoedNa een sterk 2000 meent het Nederlandse effectenhuis Kempen & Co dat ook 2001 een goed jaar wordt voor vastgoedbeleggingen in Nederland. In december daalde de Amsterdam Kempen Property Fund Index weliswaar met 2 procent, maar over het hele jaar is er een klim met 9,9 procent. Daartegen staat dat de AEX-index over alle aandelen een negatief rendement opleverde van 2,5 procent. Kempen & Co stelt dat ook in 2001 het vastgoed het opnieuw beter zou kunnen doen dan de beurs in haar geheel. Het disagio op de netto actiefwaarde in de Nederlandse vastgoedsector staat op 17 procent. Het gemiddeld dividendrendement bedraagt 9,8 procent. Kempen verwacht dat het nieuw Nederlandse belastingplan een toenemende interesse voor vastgoedaandelen opwekt, terwijl de groei en vooral de veiligheid van de sector van het vastgoed, investeerders uit andere sectoren zal aantrekken.