Antwerpse doeane inde vorig jaar 56 miljard fr. voor de staat

(tijd) - De Antwerpse doeane zorgde in 1988 met 56 miljard frank voor slechts één vijfde van de totale Belgische ontvangsten door de diensten van Doeane en Accijnzen, namelijk 283,4 miljard frank. Gezien het centrale belang van een wereldhaven als Antwerpen en als toevoerplaats voor ruwe olie vanuit Rotterdam, ligt dit bedrag eigenlijk aan de lage kant. Bovendien is liefst één vierde van alle Belgische doeaniers in Antwerpen tewerkgesteld. Dit blijkt uit het jaarrapport 1988 van de Administratie der Doeane en Accijnzen, direktie Antwerpen.