Antwerpse haven goed voor 300 miljard toegevoegde waarde

ANTWERPEN (tijd) - De gemeenten van de regio Antwerpen houden aan de haven van Antwerpen per jaar een positief saldo over van 651 miljoen frank. De stad zelf verdient er 6 miljard frank aan. Dat is in beide gevallen 10 keer meer dan wat de haven aan regio en stad aan bijdragen kosten. De toegevoegde waarde van de haven bedraagt 300 miljard frank of 4 procent van het Belgische bruto binnenlandse produkt (BBP). Eén en ander blijkt uit een studie uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf van de stad Antwerpen.De jongste studie over de haven dateert uit '92 en werd uitgevoerd door de Nationale Bank van België (NBB). In het rapport 'Het economisch belang van de Haven van Antwerpen - 1992' kwam de bank uit op een toegevoegde waarde van 212,1 miljard frank of 3,3 procent van het BBP. De terugvloei naar de schatkist wordt berekend op 113 miljard frank. De nieuwste studie komt uit op andere resultaten. In tegenstelling tot de NBB-studie wordt niet enkel rekening gehouden met de directe effecten, maar ook met de indirecte effecten in de toeleveringssectoren van de havensector. 'De haven als economische motor van de regio/Financieel-economische relaties van de Mainport Antwerpen met haar omgeving' werd uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf van de stad en is van de hand van professor C. Peeters, G. Facon, ir. P. Vandendriessche en ir. G. van Vaerenbergh.