Antwerpse hotelsektor zit in diepe krisis

ANTWERPEN (tijd) - De Antwerpse hotels zitten in een diepe krisis en voor het lopende jaar is geen beterschap in zicht. Dat is de harde konklusie van Christiaan Holthof van het Provinciaal Hoger Instituut Piva na een recent onderzoek van de sektor. Naast een konjunktureel probleem dat de sektor wereldwijd treft, kampt Antwerpen met een aantal specifieke handicaps zoals een zware overkapaciteit en een ronduit zwak stedelijk toeristisch beleid.1994 was een slecht jaar, maar niet alleen in de Scheldestad. Van een nawerking van Antwerpen Kulturele Hoofdstad van Europa was hoegenaamd geen sprake, integendeel. Men zou eerder van een kater na het feestgedruis van 1993 kunnen spreken.