Antwerpse Kamer van Koophandel start vijfde Plato-project

De Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen start op 22 september met een vijfde Plato-project dat twee jaar zal lopen tot september 2001. In dit project worden 90 kleine en middelgrote ondernemingen uit het arrondissement Antwerpen begeleid door 12 peters, afkomstig uit grote ondernemingen van de streek. Het Antwerpse Plato-netwerk telt nu 410 KMO's en 58 kaderleden uit 31 grote Antwerpse bedrijven.'Het Plato-project startte in 1995 en heeft een onmiskenbare positieve invloed op de werkgelegenheid in Antwerpen', stelde directeur-generaal Luc Luwel van de Antwerpse kamer tijdens een persontmoeting woensdag. De nettopersoneelsaangroei bij de betrokken bedrijven bedraagt gemiddeld 1,5 per bedrijf en per jaar. Plato-coördinator Els van Bever bezoekt de kandidaat-bedrijven die willen deelnemen aan het vijfde project maar nieuwe kandidaten kunnen zich nog steeds aandienen. Het moet gaan om bedrijven die tussen 2 en 50 werknemers tellen, de opstartfase achter de rug hebben, een autonoom ondernemingsbeleid kunnen uitstippelen en de persoonlijke deelneming van de bedrijfsleider aan de Plato-werkzaamheden garanderen. 'De kracht van het Plato-project steekt in de open ingesteldheid van de deelnemers en hun grote bereidheid om ervaringen uit te wisselen', onderstreepte Luwel. Om die reden wordt er voor gezorgd dat geen concurrenten van hetzelfde Plato-team deel uitmaken. Banken, adviseurs, concurrenten en toeleveranciers worden niet aanvaard als peter. Deelnemende KMO's betalen een eenmalige bijdrage van 25.000 frank voor de volledige twee jaar. Een tweede deelnemer van hetzelfde bedrijf betaalt 10.000 frank. Tijdens deze periode krijgen de KMO's een garantie van een professionele begeleiding door de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen.