Apart

De sympatie van de Britse premier Margaret Thatcher voor het Zuidafrikaanse apartheidsregime heeft er haar deze week toe aangezet zich nogmaals apart op te stellen binnen de Europese Gemeenschap. Terwijl de overige EG-landen dinsdag jl. in Dublin vaststelden dat het nog te vroeg is om de beperkte EG-sancties tegen Zuid-Afrika op te heffen, besliste premier Thatcher op eigen houtje één van die sancties op te heffen: het verbod op nieuwe investeringen in Zuid-Afrika. Die beslissing werd gisteren officieel door de Britse regering bevestigd.