Aparte dienst voor kontrole vast en vloeibaar afval ?

(tijd) - Zoals gezegd, de Sobemapstudie was vooral bedoeld om het beleid door te lichten en om remedies te suggereren. Een rondvraag in de diverse betrokken kringen levert heel wat inspiratie op die al dan niet in de Sobemapstudie wordt aangekaart. Zo spelen diverse kringen met de idee om een aparte kontroledienst op te richten voor vaste afvalstoffen en voor afvalwaters. Minister Kelchtermans denkt ook in deze richting.