Appelflauwte Amerikaanse ekonomie is voorbij

De Amerikaanse ekonomie heeft onmiskenbaar een appelflauwte gekend, maar die zou nu achter de rug zijn. Dat stelt de Generale Bank in haar maandelijks overzicht van de internationale konjunktuur. De industriële produktie in de VS liet in april en mei magere groeicijfers optekenen, en de benuttigingsgraad van de produktiekapaciteit daalde in mei van 83,6 naar 83,5 procent. In de bouwsektor liep het aantal uitgereikte bouwvergunningen terug met 1,6 procent na één jaar, terwijl het aantal begonnen woningen dan weer met 2,6 procent toenam, na in april met 3,1 procent te zijn afgenomen.